VAAHTOVANKOSKI

Koski on kunnostettu 2018 joulukuussa ELY-keskuksen toimesta. Kunnostuksesta on puhuttu ja haaveiltu jo pitkään. Vanhoja rakenteita purettiin Museoviraston antamien ohjeiden mukaisesti. Nyt on Suvaksen lohella mahdollisuus lisääntyä kosken kutupaikoilla. Vanhoja rakenteita jäi vielä muistoksi. Onhan tämä myös kulttuuriteko.

Tietenkin on huomioitava, että kyseisellä jokiuomalla eikä sen lähialueella ei saa kalastaa.

Näkymä Vaahtovalle päin.

Uusi patorakennelma
Veden korkeuden mittauspiste ja näkymä koskea ylöspäin.

Ihan uusi WordPress-sivusto